Ban lãnh đạo

 

 

 

TS. NGUYỄN QUỐC BÌNH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 

NGUYỄN ĐÌNH VINH

Ủy viên HĐQT

 Tổng Giám đốc

Ths. BÙI THỊ HẢI YẾN

Ủy viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

 
 
 
 

 

 

34 năm
thành lập và phát triển
10 công ty
thành viên
20 công ty
liên kết trong nước
2 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: