Vận tải đa phương thức, dịch vụ Logistics

Vận tải đa phương thức, dịch vụ Logistics

Hanel quan tâm đầu tư , phát triển lĩnh vực dịch vụ logistics, xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm giúp tạo nên ưu thế cạnh tranh bền vững cho đất nước.
Xem chi tiết
Đối tác: