TỔNG GIÁM ĐỐC HANEL ĐƯỢC BẦU VÀO BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI KHÓA III VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Hanel – đ/c Bùi Thị Hải Yến – đã được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III (gồm 24 đồng chí) và được bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) của Đảng bộ TP Hà Nội (gồm 12 đồng chí, 1 đại biểu dự khuyết).

Sáng 12/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành Phiên chính thức.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Về dự Đại hội có 270 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và kết tinh trí tuệ của hơn 15.000 đảng viên tại 109 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.
Đoàn đại biểu của Đảng bộ Hanel tham dự Đại hội gồm 3 đồng chí: đ/c Nguyễn Đình Vinh, Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Bùi Thị Hải Yến, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn.

 

Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III gồm 24 đồng chí, trong đó có đ/c Bùi Thị Hải Yến, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Hanel.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội gồm 12 đồng chí, 1 đại biểu dự khuyết. Đ/c Bùi Thị Hải Yến, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Hanel cũng vinh dự được bầu tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội.

 

3 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối xác định để thực hiện trong nhiệm kỳ tới gồm: Một, phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn lực, xây dựng DN phát triển bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu KH-CN, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển DN số, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sức cạnh tranh của sản phẩm, DN. Hai, tiếp tục thực hiện mô hình liên kết hợp tác, hỗ trợ DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Ba, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng. 
 

Là một doanh nghiệp đi đầu về công nghệ của Thủ đô Hà Nội, có thế mạnh về công nghệ số, Hanel chắc chắn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Khối đã đặt ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới.
 

Các tin bài khác:

Đối tác: