THƯ CẢM ƠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hanel gửi thư cảm ơn các tập thể, cá nhân người lao động thuộc Công ty mẹ Hanel và các công ty thành viên Hanel đã tích cực hưởng ứng Thông báo số 95/TB-HANEL - kêu gọi các tập thể, cá nhân người lao động trong Công ty tiết kiệm chi tiêu để tham gia quyên góp cho Chương trình với tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân quyên góp là 1.010.429.000 VNĐ.

 

Các tin bài khác:

Đối tác: