THÔNG BÁO V/V TẠM DỪNG THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TOÀN BỘ QUYỀN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL TẠI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI KHI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 480 TỶ ĐỒNG

Công ty Cổ phần Hanel xin thông báo về tạm dừng tổ chức đấu giá toàn bộ quyền góp vốn của Công ty Cổ phần Hanel tại Công ty TNHH ICD Hà Nội khi tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 480 tỷ đồng do Công ty cổ phần chứng khoán FPT không có chức năng thực hiện tổ chức phiên đấu giá toàn bộ quyền góp vốn của Công ty Cổ phần Hanel tại Công ty TNHH ICD Hà Nội khi Công ty TNHH ICD Hà Nội tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 480 tỷ đồng.
 


Công ty Cổ phần Hanel sẽ liên hệ với các Nhà đầu tư đã thực hiện đăng ký và đặt cọc hợp lệ để thông báo chi tiết về việc tiếp tục thực hiện tổ chức đấu giá.

Trân trọng thông báo!

Các tin bài khác:

Đối tác: