Hoạt động sự kiện Hanel

Khai trương trung tâm dữ liệu hợp nhất Hanel-CSF

Khai trương trung tâm dữ liệu hợp nhất Hanel-CSF

Ngày 29/4/2010, Trung tâm dữ liệu hợp nhất Hanel-CSF đã chính thức được khai trương tại Khu công nghiệp Sài Đồng B – Long Biên – Hà Nội.
Xem thêm
Đối tác: