HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC VÀ GIỮ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CP HANEL

Chiều ngày 31/7/2019 Công ty CP Hanel đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu người đại diện phần vốn Nhà nước và giữ các chức danh quản lý tại Công ty, sau khi ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty đã nhận quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/7/2019.
 

Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Nội vụ TP Hà Nội, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng toàn bộ các cán bộ chủ chốt của Công ty CP Hanel.
 

Ông Phùng Văn Lâm - Phó Phòng Tổ chức biên chế Sở Nội vụ đọc thông báo tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, ông Phùng Văn Lâm, Phó Phòng Tổ chức biên chế Sở Nội vụ đã đọc toàn văn Thông báo số 395-TB/BCSĐ ngày 30/7/2019 của Ban Cán sự Đảng, UBND TP Hà Nội, thông báo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND TP về chủ trương kiện toàn người đại diện phần vốn Nhà nước và giữ các chức danh quản lý tại Công ty CP Hanel.


Ông Nguyễn Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel phát biểu tại Hội nghị
 
Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, sau khi xem xét đề nghị của Sở Nội vụ, đã thống nhất quyết định:

-Cử ông Nguyễn Đình Vinh, Thành viên Tổ quản lý vốn nhà nước, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Hanel, đại diện quản lý 86.670.000 cổ phần nhà nước, chiếm 45% vốn điều lệ, là Người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại  Công ty CP Hanel; giới thiệu ông Nguyễn ĐÌnh Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 và thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
 
-Cử bà Bùi Thị Hải Yến, Thành viên Tổ quản lý vốn nhà nước, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hanel, đại diện quản lý 67.410.000 cổ phần nhà nước, chiếm 35% vốn điều lệ; giới thiệu bà Bùi Thị Hải Yến giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện trước pháp luật của Công ty CP Hanel.
 
-Cử bà Nguyễn Thị Minh Trang, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hanel, đại diện quản lý 34.534.400 cổ phần, chiếm 17.93% vốn điều lệ; giới thiệu bà Nguyễn Minh Trang tham gia thành viên HĐQT Công ty CP Hanel.

Thông báo của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội là cơ sở để Sở Nội vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại  Công ty CP Hanel và Công ty CP Hanel triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.


 
Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của các cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước và giữ các chức danh quản lý tại Công ty CP Hanel theo giới thiệu của Ban cán sự Đảng TP.


Kết quả, 100% số phiếu thu được tại Hội nghị đã nhất trí với giới thiệu của Ban cán sự Đảng TP Hà Nội.
Thay mặt cho HĐQT, Ban TGĐ Công ty CP Hanel, ông Nguyễn Đình Vinh đã phát biểu kết luận Hội nghị, bày tỏ sự trân trọng, cám ơn sự tín nhiệm của Sở Nội vụ, Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, của các cán bộ chủ chốt đối với Ban lãnh đạo Công ty, và cam kết sẽ đảm nhiệm tốt nhất trách nhiệm được giao, xây dựng Công ty Hanel ngày càng phát triển vững mạnh.
 
 

Các tin bài khác:

Đối tác: