HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 28/5/2019, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua  kết quả hoạt động SXKD năm 2018,  kế hoạch SXKD năm 2019, các phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Hanel năm 2019  đã nhất trí cao, thông qua các báo cáo do Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày về kết quả hoạt  động SXKD của Công ty năm 2018,  kế hoạch SXKD  năm 2019,  phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, phương án chi trả lương cho người quản lý năm 2018  và kế hoạch năm 2019.


Ông Nguyễn Đình Vinh – Tổng giám đốc Công ty CP Hanel phát biểu tại Đại hội
 
Tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch HĐQT công ty đã trực tiếp, thẳng thắn trả lời các câu hỏi của cổ đông về tình hình triển khai các dự án chủ chốt của công ty năm  2018, việc chia cổ tức, phân phối lợi nhuận của công ty năm 2018 và các nội dung liên quan đến kế hoạch thoái vốn của công ty trong năm 2019. Các câu hỏi của cổ đông đặt ra trong Đại hội đều đã được giải đáp đầy đủ, thỏa đáng.
 
Ông Nguyễn Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel trả lời các câu hỏi của cổ đông
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  của công ty CP Hanel đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, theo đúng các quy định liên quan, và đạt được thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

Các tin bài khác:

Đối tác: