HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày 8/11/2018, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018, thông qua việc rút và sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh; việc miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.
 

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Hanel, thực hiện kế hoạch thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty, để không hạn chế đối tượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phần, đặc biệt nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài, HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc  điều chỉnh rút một số ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nằm trong diện hạn chế sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đây là các ngành nghề không ảnh hưởng tới các hoạt động kinh doanh chính của Hanel.


Ông Nguyễn Đình Vinh – Tổng giám đốc Công ty CP Hanel phái biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, HĐQT Công ty cũng đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ xung 1 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã nhất trí cao, thông qua các nội dung như đề xuất của HĐQT.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch HĐQT công ty đã trực tiếp, thẳng thắn trả lời các câu hỏi của cổ đông về các nội dung liên quan đến kế hoạch thoái vốn của công ty trong năm 2018.


Ông Nguyễn Quốc Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel trả lời các câu hỏi của cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của công ty CP Hanel đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, theo đúng các quy định liên quan, và đạt được thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Các tin bài khác:

Đối tác: