ĐẢNG ỦY HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Ngày 04-08-2018, Đảng ủy Hanel tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Hanel.
 

Đến dự có đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng lịch sử Đảng, đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Ủy viên Thường Vụ - Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhi – Ủy viên Thường vụ - Chủ tịch Công Đoàn, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy Công ty và các cán bộ đảng viên trong toàn Công ty.
  

Đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng lịch sử Đảng truyền đạt những nội dung cơ bản các nghị quyết
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng lịch sử Đảng truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Ủy viên Thường Vụ - Tổng giám đốc Hanel tham dự hội nghị. 
 
Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương; làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng…

Các đảng viên tại Đảng bộ Hanel tham dự hội nghị. 
 
Tại Hội nghị, đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng lịch sử Đảng yêu cầu cán bộ đảng viên sau khi học tập Nghị quyết, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, sớm triển khai đưa các nội dung quan trọng của 3 Nghị quyết đi vào thực tiễn thông qua công tác tham mưu, xây dựng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ, vận dụng vào công việc hằng ngày, đề ra kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, được Đảng ủy Công ty Cổ phần Hanel triển khai tới mỗi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, cùng chuyên môn và các tổ chức chính trị, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm xây dựng Công ty Cổ phần Hanel trở thành điểm sáng và phát triển bền vững.
 

Các tin bài khác:

Đối tác: