BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY HANEL SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ngày 20/8/2020, dưới sự chủ trì của đ/c Bùi Thị Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, Đảng ủy Công ty Hanel đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy để sơ kết hoạt động công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
 

Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Công ty.
 

Bên cạnh việc sơ kết công tác xây dựng Đảng và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2020, Hội nghị cũng đã thông qua các nội dung quan trọng cho Ban chấp hành Đảng ủy Hanel nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm Chương trình công tác toàn khóa; Quy chế làm việc của BCH Đảng ủy khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Phân công nhiệm vụ các đ/c Ủy viên BCH khóa IX; Phân công nhiệm vụ các đ/c Thường trực Đảng ủy, các đ/c Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty.

Các tin bài khác:

Đối tác: