Giải Pháp Giáo Dục Stem

Hanel đơn vị đi đầu trong giáo dục thế kỷ 21. Trong thế kỷ 21, học sinh cần được nâng cao năng lực bao gồm năng lực kỹ thuật, năng lực chuyên nghiệp và năng lực mềm. Với hơn 10 năm đầu tư vào giáo dục đào tạo, Hanel nhận thấy con đường phát triển phù hợp của giáo dục Việt Nam để học sinh đạt được những năng lực trên là nhờ vào việc phát triển Văn hóa đọc và Giáo dục STEM. Hanel chọn đầu tư vào giáo dục STEM - giáo dục tích hợp Khoa Học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật( Engineering ), Toán Học ( Math ) và đã đào tạo được hơn 50000 lượt học sinh tiểu học và trung học. Học sinh tham gia giáo dục STEM được tiếp nhận phương pháp giáo dục thế kỷ 21 theo phương châm Thực học, thực làm, mọi kiến thức học được đều được vận dụng và mở rộng bằng khả năng tự học và đọc sách để tạo ra các sản phẩm thiết thực. Hanel đi đầu trong các hoạt động xã hội về Giáo dục STEM như tổ chức Ngày Hội STEM lần thứ nhất tại Hà Nội; tổ chức các cuộc thi về Robotics, cuộc thi lập trình cho học sinh tiểu học toàn quốc; Định hướng trong giai đoạn tới, Hanel sẽ đầu tư mạnh vào các khu trải nghiệm giáo dục STEM; đẩy mạnh các chương trình giáo dục STEM tới mọi học sinh tại Hà Nội và mở rộng ra toàn quốc. Với tầm nhìn 5 triệu học sinh Việt Nam được học STEM ngang bằng với học sinh quốc tế vào năm 2020, Hanel tin rằng đây là đóng góp thiết thực và bền vững nhất để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố và đất nước. Bên canh giáo dục STEM, Hanel đã đầu tư nghiên cứu sâu các thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng giá rẻ phù hợp với người nghèo và vùng sâu vùng xa. Các thiết bị y tế như máy chụp X-Quang, máy chạy thận … đều có chức năng ngang bằng với sản phẩm của quốc tế nhưng giá rẻ bằng một nửa, hơn nữa các thiết bị đều được kết nối tới hệ thống thông tin để bác sĩ dễ dàng theo dõi. Đây là nhóm sản phẩm mà Hanel hi vọng có thể xuất khẩu sang các nước khác.
 
Đối tác: