On December 28, 2012, the Telecommunications Department of the Ministry of Information and Communications has officially granted License No. 638 / GP-CVT to Hanel Communication Joint Stock Copany- a subsidiary of Hanel Joint Stock Company to establish a public telecommunications network.

Accordingly, Hanelcom Company is allowed to set up land-based public telecommunications network without radio frequency band and telecommunication subscriber number. Phạm vi thiết lập mạng viễn thông gồm 27 tỉnh, thành phố như sau: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nam, Bắc Giang, Hải Dương, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Ngãi. TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đăk lăk, Cần Thơ.

Công ty Hanelcom được kết nối mạng viễn thông công cộng do mình thiết lập với các mạng viễn thông công cộng khác và có nghĩa vụ cho các doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào mạng viễn thông của mình theo các quy định về quản lý.Bên cạnh đó, Công ty Hanelcom cũng được kết nối, cấp và sử dụng mã, số viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông.

Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel được đầu tư, phát triển mạng viễn thông theo các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép và phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển viễn thông tại Việt Nam, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương, quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đã được phê duyệt.

Giấy phép Thiết lập Mạng viễn thông công cộng này có giá trị đến hết ngày 28/12/2027.