Xây dựng Tòa tháp Trung tâm thương mại điện tử và văn phòng Hanel

Xây dựng Tòa tháp Trung tâm thương mại điện tử và văn phòng Hanel

Xây dựng tòa nhà cao 45 tầng chức năng là tổ hợp văn phòng và trung tâm thương mại điện tử.
 
Detail...