Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội

Tên giao dịch: Hanoi Telecom Joint Stock Company

Tên viết tắt: Hanoi Telecom., JSC

Địa chỉ: Số 2, Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: http://www.hanoitelecom.com/

 
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử, viễn thông; Sản xuất phần mềm tin học; Cung cấp dịch vụ Internet, thiết lập mạng, cung cấp các dịch vụ viễn thông cho công cộng; Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin; Kinh doanh các thiết bị máy tính, viễn thông, kinh doanh bất động sản; Đào tạo công nghệ thông tin, viễn thông và tin học.

Các đơn vị khác

Đối tác: