CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HANEL

Công Ty Cổ phần Truyền  thông Hanel với các ngành nghề kinh doanh: Cung cấp ứng dụng truyền thông, thương mại điện tử, thông tin điện tử; Thiết kế, sản xuất, gia công phần mềm và các sản phẩm có ứng dụng phần mềm; Tư vấn các giải pháp phần mềm, tin học, viễn thông; Cung cấp phần mềm và các sản phẩm có ứng dụng phần mềm; Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng; Cho thuê các thiết bị bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; Môi giới thương mại, xúc tiến thương mại; Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá; Uỷ thác mua bán hàng hoá; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
 

Tên giao dịch: Hanel Communication joint stock company
Tên viết tắt: Hanelcom., JSC
 Địa chỉ: Số 2, Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
 Website: http://www.hanelcom.vn
Email: sales@hanelcom.vn 
Điện thoại: +84-4-3573 8318 -Fax: +84-4-3573 8319

Các đơn vị khác

Đối tác: